Kære Håndboldvenner.
Vi har hermed fornøjelsen at invitere
til generalforsamling for
Orange Power, Fanklub Odense Håndbold.
Generalforsamlingen afholdes på 1. sal i lokale 5 og 6
bag afsnit A og B, i Sydbank Arena,
Israels Plads 3, 5200 Odense V.
MANDAG DEN 20. JUNI 2022 kl. 19.00.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og
  være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Hvis du ikke allerede er
  indmeldt i Orange Power, kan du blive det på dagen.
  Foreningen vil være vært ved kaffe og oste-/rullepølsemad samt en øl/vand.
  Tilmelding via mail til formanden, Flemming Petersen – kmogfl@gmail.com
  senest søndag den 12. juni.
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen for Orange Power, Fanklub Odense Håndbold

Medlemmer i klubben det første halve år.

Medlemmer nu.

Vi er nu en klub med over 240 medlemmer og med en Facebook side med ca 740 medlemmer.

Denne hjemmeside er åben for alle og indeholder vore busture til udekampe.
Alle – Også ikke medlemmer – er velkommen til at melde sig på de forskellige ture. 🙂

Vi kan garantere hyggelige ture og håndboldkampe med Danmarks måske bedste hold.

/