Bestyrelsen varetages af Styregruppen

Da generalforsamlingen desværre er udsat på ubestemt tid, varetager styregruppen bestyrelsens opgaver og forpligtigelser.

Flemming Pedersen
Konstituerende formand
flemming@orangepower.dk
tlf. 20 23 52 12

Bjarne Roos
Regnskab
roosbjarne@gmail.com
tlf. 20 69 37 18

Jan Gramstrup Christensen
Administrator
Står for facebook og web
Buskørsel
jan@orangepower.dk
tlf. 20 91 10 19

Finn Fournaise
fournaise@webspeed.dk
tlf. 40 28 44 54

Gert Andersen
gert@orangepower.dk
tlf. 42 16 24 46

Johnny Bang
johnny@orangepower.dk
tlf. 22 70 41 49

Niels Henningsen
nielshenningsen21@gmail.com
tlf. 20 21 19 53