Generalforsamling

Kære håndboldvenner 🤾‍♀️🔥

Stiftende Generalforsamling.


Vi har hermed fornøjelsen at kunne invitere til stiftende generalforsamling for
Orange Power, Fanklub Odense Håndbold.
Generalforsamlingen afholdes på 1. sal i lokale 5 og 6
bag afsnit A og B, i Sydbank Arena,
Israels Plads 3, 5200 Odense V.
ONSDAG DEN 18. AUGUST 2021 kl. 19.00.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Fanklubbens visioner
5. Økonomi og kontingent
6. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
7. Valg til bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
8. Forslag
9. Eventuelt
Forslag bedes fremsendt skriftligt til et medlem af styregruppen senest 2 uger
før generalforsamlingen
Den stiftende generalforsamling er åben for alle medlemmer, hvis du ikke
allerede er indmeldt i Orange Power, kan du blive det på dagen.
Foreningen vil være vært ved en øl eller vand.
Tilmelding via mail til Flemming Petersen – kmogfl@gmail.com
senest onsdag den 11. august.
Vi håber at se jer alle.

Med venlig hilsen
Styregruppen