Generalforsamling 2023

Kære Håndboldvenner.
Vi har hermed fornøjelsen at invitere til generalforsamling for
Orange Power, Fanklub Odense Håndbold.
Generalforsamlingen afholdes på 1. sal i lokale 5 og 6
bag afsnit A og B, i Sydbank Arena, Israels Plads 3, 5200 Odense V.
MANDAG DEN 21. AUGUST 2023 kl. 19.00.
Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 • Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:
  kasserer Bjarne Roos (modtager genvalg)
  Johnny Bang (modtager genvalg)
  Birthe Bjerregaard (modtager ikke genvalg)
  Desuden ønsker Kim Kastanny ikke at fortsætte i bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være
  formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Hvis du ikke allerede er indmeldt i Orange
  Power, kan du blive det på dagen.
  Foreningen vil være vært ved kaffe og oste-/rullepølsemad samt en øl/vand.
  Tilmelding til generalforsamlingen via mail til formanden,
  Flemming Petersen – kmogfl@gmail.com senest søndag den 13. august.
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen for Orange Power, Fanklub Odense Håndbold
Verified by MonsterInsights